Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР


Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро (Україна)

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА


Хожило Ірина Іванівна – доктор наук з державного управління, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро (Україна)


ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ


Акімова Л. М. – доктор наук з державного управління, професор, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне (Україна)
Бородін Є. І. – доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро (Україна)
Гугнін О. М. – доктор філософії, професор, Жешувський політехнічний університет імені І. Лукашевича, (Польща)
Карпа М. І. – доктор наук з державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львів (Україна)
Каховська О. В. – доктор економічних наук, професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро (Україна)
Крушельницька Т. А. – доктор наук з державного управління, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро (Україна)
Молоканова В. М. – доктор технічних наук, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро (Україна)
Наумов В. доктор філософії, Інститут політичних досліджень імені Йохана Скітта при Тартуському університеті, Тарту (Естонія)
Старушенко Г. А. – кандидат технічних наук, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро (Україна)
Сурай І. Г. – доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ (Україна)
Рагімов Ф. В. – кандидат наук з державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро (Україна)
Ромін А. В. - доктор наук з державного управління, професор, Національний університет цивільного захисту України, Харків (Україна)