Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Державне управління
та місцеве самоврядування

Вип. 4(43) 2019


Друкується за рішенням ученої ради
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
протокол № 10/230 від 27.12.2019

 

DОІ: 10.33287/1020194
Опубліковано: 27.12.19

Титул
Зміст
Відомості про авторів

Теорія та історія державного управління

рисочка

Наукометричний контент-аналіз дисертаційних досліджень з державного управління економічним розвитком регіонів

Сергій Корнієвський
6-13

Сучасні концепти патріотизму в зарубіжних наукових дослідженнях

Сергій Широков
14-19

Поліпшення державного регулювання в ЄС та його державах-членах: досвід для України

Олександр Рудік
20-30

Суб'єкти державної політики у сфері національної безпеки України як опосередковані об'єкти лобістського впливу

Тихон Яровой
31-36

Механізми державного управління

рисочка

Сервісно орієнтована модель розвитку державної політики зайнятості в Україні: інноваційні підходи

Ольга Борисенко
37-43

Трансформація національної освітньої системи в умовах децентралізації

Ірина Застрожнікова
44-49

Особливості формування та реалізації державної екологічної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами в зарубіжних країнах

Ольга Зюзь
50-59

Сучасні проблеми та суперечності реалізації державної енергетичної політики України

Сергій Москалюк
60-65

Модернізація управлінських підходів до протидії корупції в контексті забезпечення євроінтеграційного розвитку України

Ганна Пашкова
66-72

Адаптація НАТО до сучасних викликів та механізми співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору

Олег Пошедін
73-81

Місце та роль держави в реформуванні вітчизняного регіонального інвестиційно-будівельного комплексу

Юрій Прав
82-89

Формування й реалізація державної політики у сфері європейської інтеграції України: проблеми та суперечності

Валерій Рєзніков
90-96

Досвід зарубіжних країн у застосуванні механізмів державного регулювання територіальної оборони

Сергій Янюк
97-106

Державна служба

рисочка

Технологія цілеутворення в кадровому менеджменті Державної прикордонної служби України

Микола Маланчій
107-113

Організаційна культура публічної служби та особливості її змін

Наталія Сорокіна
114-122

Місцеве самоврядування

рисочка

Сучасне місцеве самоврядування - новий зміст діяльності на території громади

Іван Безена
123-128

Розвиток організаційного механізму співробітництва територіальних громад

Віталій Смачний
129-138