Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Збірник наукових праць
«Державне управління та місцеве самоврядування»
:
зб. наук. пр. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – Вип. 3(42). – 172 с.


Друкується за рішенням ученої ради
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
протокол № 07/227 від 30.09.2019

 

 

DОІ
Опубліковано: 30.09.19

Весь випуск
Зміст
Відомості про авторів

Теорія та історія державного управління

рисочка

Перезавантаження влади як публічноуправлінський феномен: теоретико-методологічні засади

Марія Кудрявцева
6-12

Управління критичною інфраструктурою держави: базові методи та критерії ідентифікації об’єктів

Олег Мельничук
13-27

Еволюція інститутів публічного управління в контексті загальноєвропейського політичного тренду

Віталій Баштанник, Фаіг Рагімов
28-34

Порядок денний Європейської Комісії 2019 - 2024 рр.: нові орієнтири європеїзації

Олександр Рудік
35-45

Формування основ забезпечення територіальної цілісності в умовах децентралізації державної влади в Україні

Федір Терханов
46-52

Механізми державного управління

рисочка

Формування владних повноважень суб'єктів правовідносин у публічному управлінні: системогенезний підхід

Олександр Акімов
53-60

Удосконалення нормативно-правового забезпечення вирішення житлової проблеми вимушених переселенців

Лариса Беззубко, Борис Беззубко
61-68

Стратегія спільних інновацій у публічному управлінні: європейський досвід

Анастасія Кожушко
69-78

Розв'язання проблеми молоді як завдання нової соціальної регіональної політики в країнах Європейського Союзу

Олена Кришень
79-85

Ініціатива "відкритий уряд" президентської адміністрації Б. Обами: реітерація чинного суспільного договору за допомогою інструментарію е-врядування

Олексій Онуфрієнко
86-97

Напрями та завдання молодіжної політики на рівні територіальної громади

Ірина Пєша
98-103

Безвізовий режим як важливий складник формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України

Валерій Рєзніков
104-110

Визначення та основні поняття децентралізації освіти: публічноуправлінський контекст

Юрій Семенюк, Наталя Колісніченко
111-120

Роль та функції Всесвітньої організації охорони здоров'я у наднаціональній системі управління у сфері народної медицини

Ірина Хожило, Світлана Мороз
121-127

Державна служба

рисочка

Удосконалення механізму добору кадрів на державну службу в Україні в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду

Наталія Гончарук, Євгенія Кулакова
128-136

Формування й реалізація антикорупційної політики в системі державної служби України: сучасний стан та шляхи вдосконалення

Тетяна Кустова
137-143

Інституціоналізація кадрового менеджменту в Державній прикордонній службі України

Микола Маланчій
144-151

Соціально-психологічний підхід до управління людськими ресурсами в системі публічної служби України

Юлі Пирогова
152-159

Місцеве самоврядування

рисочка

Мобільність як ключовий принцип надання стоматологічної допомоги в об'єднаних територіальних громадах

Віталій Шевцов
160-167