Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 09/220 від 6 грудня 2018 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Бородін Є. І., Кришень О. В. Регіональна соціальна політика: концептуальні засади визначення поняття
Лях Ю. І. Комунікативна політика як основа організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування
Рудік Н. М. Нові підходи до формування бюджету ЄС на 2021 – 2027 роки в контексті сценаріїв майбутнього розвитку Союзу
Рудік О. М. Розроблення політики в ЄС: нові підходи в контексті розбудови більш демократичного Союзу

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Акімова Л. М. Аналіз стану економічної безпеки за суб’єктивними оцінками експертів
Беззубко Л. В., Беззубко Ю. І. Проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні
Горбик В. М. Методологічні засади державного регулювання еколого-економічної діяльності в регіонах
Ревенко Н. Г., Ломоносов Д. А. Оцінювання впливу управління на ефективність діяльності керованих систем
Трощинський В. П., Кравченко М. В. Перепис населення в умовах розвитку інформаційних технологій: управлінський аспект
Фоменко Т. В. Передумови формування публічно-приватного партнерства у сфері добробуту тварин (на основі концепції сталого розвитку)
Шевцов В. Г. Програмно-цільове управління як основа розвитку комунального сектору стоматологічної допомоги населенню

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Акімов О. О. Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців
Гуртова Ю. В. Запровадження стандартів професійної діяльності суддів у практиці публічного управління в Україні
Маланчій М. О. Емпіричні індикатори професійного розвитку особового складу Державної прикордонної служби України
Онуфрієнко О. В. Реформування публічної служби України: прогностичні довгострокові сценарії

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Бобровська О. Ю., Полянська Я. В. Теоретико-методичний і практичний підхід до налагодження ефективних економічних відносин у територіальних громадах
Смоквін М. В. Міжнародний досвід впровадження несільськогосподарських видів діяльності у сільській місцевості