Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 11/211 від 19 грудня 2017 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Шаров Ю.П. - д. держ. упр., проф.;
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Гололобов С. Правові засади діяльності громадських організацій у ЄС: національно-культурний аспект
Голубчик Г., Кірєєва О., Хміль Т. Пріоритети публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку
Квітка С. Вплив глобального громадянського суспільства на взаємодію влади та бізнесу
Козак В. Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної моделі
Курілов Ю. Децентралізація влади: досвід Іспанії щодо адміністративно-територіального поділу
Твердохліб О. Методологія та практика реалізації концепту відкритих даних в органах публічного управління України

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Задорожна М. Державне управління в умовах гібридної війни: маніпуляція суспільною свідомістю
Кравченко М., Чеберяк Ю. Реалізація права громадян на житло в сучасних умовах: державно-управлінський аспект
Невмержицький О. Надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин в умовах реалізації сервісної функції держави
Пугач А., Радіонова Т. Визнання іноземних документів про освіту в Україні: нормативно-правове забезпечення

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Ботвінов Р.Професійна культура у сфері публічної служби особливого призначення
Онуфрієнко О. Системи публічної служби в державах-членах ЄС: спільне й особливе, основні тенденції сучасного розвитку
Прудиус Л. Сучасні вимоги до управління якістю державної служби з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Борисенко Ю. Мережа агенцій місцевого розвитку: моделі формування та функціонування
Ворона П., Бобрицький Л. Вплив адміністративного ресурсу на процеси децентралізації влади в Україні
Дробот І. Земельна власність як засіб формування ініціативи населення в організації життєдіяльності територіальної громади
Єдинак Я. Повноваження районних у місті адміністрацій та їх інституційне забезпечення
Молоканова В. Аутсорсинг управління портфелями проектів сталого розвитку територіальних громад
Рудік Н. Вплив Brexit на регіональні та місцеві органи влади держав-членів ЄС: очікування європейського комітету регіонів