Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 06/194 від 17 червня 2016 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Шаров Ю.П. - д. держ. упр., проф.;
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Бородін Є. Поняття "державна служба" в Україні: досвід запровадження та розвитку
Ботвінов Р. Правоохоронна функція держави : сутність та форми реалізації
Рудік О. Політика ЄС щодо розвитку економіки спільної участі

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Романенко Є., Чаплай О. Соціально-етичний маркетинг у державному управлінні
Шевченко Л., Курінний О. Джерела системного підходу в методології публічного управління сталим розвитком територій
Ясиневич С.Роль інформаційних технологій у формуванні громадянського суспільства
Салюк-Кравченко О., Сокіл В. Ринок фінансових небанківських послуг у системі загроз економічній безпеці держави

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Кравцов О. Формування інформаційно-комунікативної компетентності публічних службовців в умовах розвитку електронного урядування
Линдюк О. Основні підходи до інтерпретації поняття "державна служба"
Липовська Н. Система публічної служби: досвід публічного управління в розвинених демократичних державах
Сидоренко Н. Професійна культура державних службовців у контексті структурних перетворень

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Безуглий Д. Рівень готовності персоналу органів місцевого самоврядування до проектної діяльності
Бобровська О. Сталий розвиток регіонів України: проблеми і шляхи їх розв'язання
Голинська О. Зміна адміністративно-територіального устрою України в контексті органістичної стійкості суспільних систем
Мамонова В., Торгало Т. Удосконалення механізмів проектування регіонального розвитку в Україні: технології державного управління
Чуп І. Актуальні підходи до підвищення соціальної безпеки територіальних громад
Шпекторенко І. Напрями кадрової роботи органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні