Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Монографії


Sustainable development of territories: challenges and opportunities: monograph / Bobrovska O. Yu., Krushelnytska T. A, Prokopenko L. L. [etc.]; ed. by O. Yu. Bobrovska. – Published by International Center for Research, Education and Training. MTU. Tallinn, Estonia, 2021. – 234 р.
Сталий розвиток територій: виклики та можливості: монографія / Бобровська О. Ю., Крушельницька Т. А., Прокопенко Л. Л. [та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Міжнародний центр досліджень, освіти та навчання. MTU, Таллінн, Естонія, 2021. – 234 с.


Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього: монографія/ за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2021. – 162 с.Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 292 с.


монография
Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / О. Ю. Бобровська, С. М. Серьогін, Бородін Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. - 276 с.

монография
Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.
монография
Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Бобровської - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 362 с.

монография
Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів у контексті активізації економічного розвитку [Електронний ресурс] : монографія / О. Ю. Бобровська, С. М. Серьогін, Т. О. Савостенко [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської та Т. О. Савостенко. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 196 с.