Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 281
"Публічне управління та адміністрування" (магістр)


Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування (2018)"

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування (2020)"

Тематичні напрямки магістерських робіт для слухачів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" 2020 року прийому

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Перелік питань до державного екзамену

Орієнтовний перелік питань для формування першого та другого питання білетів державного екзамену для випускників 2020 року (грудень) спеціальності "Публічне управління та адміністрування".
Блок № 1
(для 1, 2, 3 груп заочної форми навчання, 1 групи денної форми навчання)

Орієнтовний перелік питань для формування першого та другого питання білетів державного екзамену для випускників 2020 року (грудень) спеціальності "Публічне управління та адміністрування".
Блок № 2
(для 4, 5, 6 груп заочної форми навчання, 2 групи денної форми навчання)

Орієнтовний перелік питань для формування першого та другого питання білетів державного екзамену для випускників 2020 року (грудень) спеціальності "Публічне управління та адміністрування".
Блок № 3
(для 7, 8 груп заочної форми навчання)

Методичні матеріали для підготовки до державного екзамену слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування" випуску 2020 р. (грудень)

Електронний деканатСИЛАБУС - твій путівник з вивчення дисципліни
(тільки для авторизованих користувачів)