Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 281
"Публічне управління та адміністрування" (бакалавр)


Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту бакалаврської роботи зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Тематичні напрямки випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Методичні рекомендації щодо організації та проведення кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентами спеціальності 281 "Публічне управління та місцеве самоврядування"

Методичні вказівки щодо навчальної практики "Вступ до публічного управління"

Робочі програми обов'язкових навчальних дисциплін

Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін

Електронний деканат

СИЛАБУС - твій путівник з вивчення дисципліни
(тільки для авторизованих користувачів)