Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 073 "Менеджмент" (бакалавр)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Менеджмент" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (2019)

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту бакалаврських робіт за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Тематичні напрямки випускних кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Методичні вказівки щодо організації та проведення виробничої бакалаврської практики

Методичні вказівки щодо навчальної практики "Вступ до фаху"

Робочі програми обов'язкових навчальних дисциплін

Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін

Освітньо-професійна програма "Менеджмент" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (2016 )

Електронний деканат

СИЛАБУС - твій путівник з вивчення дисципліни
(тільки для авторизованих користувачів)