Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 073 "Менеджмент" ОПП "Управління проектами"
(магістратура)

Навчання ведеться за денною та заочною формами. Перспектива здобуття цієї актуальної для суспільства спеціальності відкривається перед особами, які мають базову та повну вищу освіту будь-якого напряму, за ступенями бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Ними можуть бути працівники як з приватного сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм діяльності, банків, інших фінансових і бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і громадських організацій тощо).

Професійне призначення магістрів з управління проектами полягає у роботі економістом, менеджером, керуючим проектом, аналітиком, плановиком в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, установ в органах місцевої влади й управління, фінансових, консалтингових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

Основні професійні завдання магістра з управління проектами - всебічний аналіз й обгрунтування проектів - цільових заходів - у різних сферах: економічній, фінансовій, управлінській, соціальній, інноваційній, технічній; залучення інвестицій, у тому числі закордонних, підготовка і прийняття рішень у сфері інвестицій, розробка інвестиційних проектів та управління ними; розробка та реалізація муніципальних інвестиційних проектів у галузях будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, зв'язку, охорони здоров'я, освіти, екології, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування та у цілому - проектів соціально-економічного розвитку міст, районів, територій, регіонів; розробка, супроводження і реалізація бізнес-планів; консультаційні послуги щодо аналізу і розробки інвестиційних проектів і бізнес-планів; участь у розробці глобальних проектів розвитку держави згідно з програмами іноземної фінансової та технічної допомоги; участь у розробці стратегії й тактики діяльності підприємств та інших організацій, проектного підходу до бізнесу.

СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ:

При успішному завершенні навчання, та захисті магістерської роботи видається диплом магістра встановленого зразка. Надається можливість за бажанням і за умови успішного складання спеціального іспиту, питання якого побудовані на стандартах Міжнародної Асоціації проектного менеджменту, отримати сертифікат цієї Асоціації, що свідчитиме про міжнародне визнання диплому.

Терміни навчання: 1,5 роки за денною та заочною формами.

Вартість навчання 2020 р.

Форма навчання Термін навчання Вартість навчання (грн.)
місяць за навч. рік повна
спеціальність УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (магістратура)
денна 1,5 роки 2 710 27 100  
заочна 1,5 роки 1 355 13 550  

Прийом документів у 2021 році

Прийом документів у 2021 році з 22 червня по 23 липня.

Перелік документів вступника

  1. Заяву про вступ
  2. Документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього (за вибором вступника - нотаріально засвідчена копія або оригінал).
  3. Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
  4. Ксерокопію паспорта.
  5. Ксерокопію військового квитка.
  6. Для бакалаврів -картка результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (оригінал та копія).
  7. Підписаний конверт з маркою по Україні.

Вступники, які здобули вищу освіту за кордоном, проходять процедуру про визнання іноземного документа про освіту (нострифікацію), що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Вступні екзамени у 2021 році

Вступний екзамен з іноземної мови - у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ДЛЯ БАКАЛАВРІВ) .Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) з 11 травня до 03 червня 18- год.00 хв.

Вступні екзамени проводяться державною мовою.

Вступні екзамени для вступників на основі диплома спеціадіста (магістра)

– іноземна мова  
– вступний екзамен (співбесіда)  

Вступні екзамени для вступників на основі диплома бакалавра (магістра)

– іноземна мова  
– вступний екзамен (співбесіда)  

Приймальна комісія

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ за адресою:

49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100 (1 поверх)
тел. (056) 745-52-41, (056) 794-58-06, моб. (050) 525-39-38
E-mail: vstup@vidr.dp.ua

понеділок - четвер з 8.00 до 16.45
п'ятниця з 8.00 до 15.30

Завантажити