ДФ 08.866.011

Колєда Г.І.
Реформування публічного управління сферою туризму на регіональному рівні в умовах децентралізації в Україні.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

АНОТАЦІЯ