ДФ 08.866.009

Широков С.Б.
Розвиток публічного управління у сфері національно-патріотичного виховання.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Публічне управління та адміністрування”
за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.
– Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

АНОТАЦІЯ