ДФ 08.866.001

Сахарова К.О. Публічне управління інтелектуальним потенціалом регіону як основа сталого розвитку.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

АНОТАЦІЯ